Zaproszenie do składania ofert

Przedmiot zamówienia:
wybór doradcy zawodowego do prowadzenia Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego, konsultacji oraz szkoleń z zakresu doradztwa w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
Zamówienie w ramach realizowanego projektu obejmuje:

Więcej…
 

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Zakończyła się rekrutacja do projektu systemowego dla młodzieży w wieku 15 - 25 lat. Wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione pisemnie.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

pn.:  „Przeciwdziałanie marginalizacji

oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów
w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”

I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   w Cieszynie, na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.02-24-008/08-00,
   w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój
   i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
  3. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Więcej…
 

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA dla osób niepełnosprawnych!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie PRZEDŁUŻA REKRUTACJĘ do projektu systemowego pn.: "Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim" współfinansowanego przez Unię Europejską. Do udziału w projekcie  zapraszamy wszystkie osoby posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Rekrutacja zostaje przedłużona do 11 lutego 2011r.

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

W poniedziałek 3 stycznia 2011r. rusza nabór uczestników do projektu. Zapraszamy młodzież w wieku 15-25 lat pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne. Każda osoba chcąca wziąć  udział w projekcie musi zamieszkiwać na terenie powiatu cieszyńskiego, być w wieku aktywności zawodowej, korzystać ze świadczeń pomocy społecznej oraz w przypadku osób niepełnosprawnych posiadać ważne orzeczenie.

Nabór odbywa się od 3 do 31 stycznia 2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (budynek Starostwa Powiatowego, ul. Bobrecka 29, IV piętro, pokój 312) w godzinach od 7.30 do 15.00.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 następna > ostatnia >>

Strona 13 z 17