REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

pn.:  „Przeciwdziałanie marginalizacji

oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów
w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”

I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   w Cieszynie, na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.02-24-008/08-00,
   w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój
   i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
  3. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Więcej…
 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

W poniedziałek 3 stycznia 2011r. rusza nabór uczestników do projektu. Zapraszamy młodzież w wieku 15-25 lat pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osoby niepełnosprawne. Każda osoba chcąca wziąć  udział w projekcie musi zamieszkiwać na terenie powiatu cieszyńskiego, być w wieku aktywności zawodowej, korzystać ze świadczeń pomocy społecznej oraz w przypadku osób niepełnosprawnych posiadać ważne orzeczenie.

Nabór odbywa się od 3 do 31 stycznia 2011r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (budynek Starostwa Powiatowego, ul. Bobrecka 29, IV piętro, pokój 312) w godzinach od 7.30 do 15.00.

 

Samorząd Równych Szans 2010

Opis projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, który został wysłany na konkurs na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego:

 

„Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” to tytuł projektu, który realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie od 1 lipca 2008r. Został on dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2. Początkowo uczestnikami były osoby niepełnosprawne i osoby usamodzielniające się czyli dzieci opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. W kolejnym roku grupa została rozszerzona do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, a w szczególności osób usamodzielniających się. Wszystkie osoby zainteresowane  udziałem w projekcie muszą spełniać jednocześnie następujące warunki: zamieszkiwać na terenie powiatu cieszyńskiego, być w wieku aktywności zawodowej, korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, być zainteresowanym podjęciem pracy. Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego klientów pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim. Rezultaty, które zostały założone do osiągnięcia to:

Więcej…
 

WYRÓŻNIENIE!!!

7 października 2010r. w Zakopanem odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie „Samorząd równych szans 2010” gdzie Wicestarosta Mieczysław Szczurek wraz z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Kazimierą Kawulok odebrali nagrodę dla naszego powiatu.

Kapituła przyznała powiatowi cieszyńskiemu wyróżnienie i tytuł „Samorząd równych szans 2010” za zgłoszony do konkursu przez PCPR w Cieszynie projekt pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim”. Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych oraz młodzieży w wieku 15 – 25 zagrożonej wykluczeniem społecznym i ma na celu zmniejszenie wykluczenia społecznego i zawodowego klientów pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim.
Organizatorem konkursu była Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Patronat nad galą konkursu objęła Pani Minister Elżbieta Radziszewska – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. W bieżącym roku tytuł „Samorząd równych szans 2010”otrzymało 39 projektów.

 

Co udało nam się zrealizować w roku 2010

KURSY ZAWODOWE

- kurs języka angielskiego przygotowujący do matury;

- kurs języka czeskiego;

- kursy komputerowe: podstawowe, zaawansowane, sprzedaż internetowa, zakładanie własnej firmy wraz z obsługą komputera, kasy fiskalne i fakturowanie, AutoCad 2D i 3D, graficzne;

- kurs masażu o profilu rozszerzonym oraz warsztat masażu bańką chińską;

- kurs komputerowy dla osoby z dysfunkcją wzroku;

- kurs prawa jazdy kat. B i C+E;

- kurs operatora koparko-ładowarki;

- kurs opiekuna osób starszych i dzieci;

- kurs kosmetyczny;

- kurs stylizacji paznokci;

- kurs wizażu;

- kurs barmański I i II stopnia;

- kurs florystyczny;

- kurs przedłużania i zagęszczania włosów metodą „MICRO-RING”;

- kurs na specjalistę ds. pozyskiwania funduszy unijnych;

- kurs „pomoc kucharza”;

- Program Rozwoju Osobistego;

- warsztat masażu gorącymi kamieniami wulkanicznymi;

- kurs „podatkowa księga przychodów i rozchodów”

- kurs języka niemieckiego przygotowujący do matury;

- kurs przygotowujący do matury z matematyki;

- kurs przygotowujący do matury z biologii;

- kurs języka hiszpańskiego;

- kurs dla samodzielnych księgowych – II stopień;

- kurs księgowości + program Symfonia;

- kurs na palacza kotłów centralnego ogrzewania;

- kurs na pracownika administracyjno – biurowego.

 

SZKOLENIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

- Autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna oraz przygotowanie do wystąpień publicznych;

- Praca zespołowa;

- Rynek pracy – rozwijanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy;

- Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych;

 

SZKOLENIA Z PSYCHOLOGIEM

- Skuteczna komunikacja – sztuka porozumiewania się;

- Komunikacja interpersonalna;

- Odkrywanie i praca z własnymi zasobami;

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 następna > ostatnia >>

Strona 13 z 16